Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje byl vytvořen pro širokou veřejnost - potencionální uživatele sociálních služeb, jejich rodinné příslušníky a jejich blízké. Současně je přínosem také pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mohou katalog využít jako nástroj k poskytnutí základního sociálního poradenství pro své uživatele. Cílem katalogu je nabídnout nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou řešit konkrétní životní situaci či potřebu.

Sociální služby lze v katalogu vyhledávat podle těchto kritérií:

Pro vyhledání je možné použít také záložku „Podrobné vyhledávání“. Zobrazený seznam služeb lze vždy zpřesnit a zúžit prostřednictvím nabízených filtrů.

V katalogu můžete dále získat informace o:

Naším přáním je, aby byl katalog přínosem a pomocníkem pro každého, kdo se nachází ve složité životní situaci nebo hledá pomoc pro někoho ve svém okolí.

Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje vznikl dle smlouvy o dílo v rámci individuálního projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002269, financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.