Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Zpět
Telefon: 541421917 Identifikátor 2834230
Email: mazurova@cssbrno.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Křenová 296, Trnitá, Brno 60200
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.css.brno.cz Název: Azylový dům
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Vytváříme bezpečný prostor a zázemí při naplňování základních životních potřeb (místo pro přípravu stravy a možnost hygieny). Společně s uživateli se snažíme hledat řešení jejich krizové situace prostřednictvím plnění osobních cílů a vedením k zodpovědnosti za své jednání.

Místa poskytování služby


Zpět