Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Zpět
Telefon: 541421917 Identifikátor 3140895
Email: mazurova@cssbrno.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Heyrovského 610, Bystrc, Brno 63500
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.css.brno.cz Název: Domov pro matky s dětmi - Společná cesta
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Snahou poskytované služby je, aby se jejím prostřednictvím uživatelky naučily samostatně hospodařit, zajistility si práci a poskytly dětem kvalitní výchovu.
Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

Místa poskytování služby


Zpět