Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Zpět
Telefon: 516 411 400 Identifikátor 3296431
Email: matka-dite@blansko.charita.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Sladkovského 1860, Blansko, Blansko 67801
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.blansko.charita.cz Název: Centrum PRO Blansko
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

V Azylovém domě nabízíme matkám a ženám s dětmi podporu a odbornou pomoc při řešení obtížné životní situace. Učíme je soběstačnosti, aby dokázaly sobě i dětem vytvořit harmonický a stabilní domov a uměly samostatně řešit každodenní problémy. Pomáháme matkám s dětmi najít nový domov.

Místa poskytování služby


Zpět