Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Zpět
Telefon: 516 411 966 Identifikátor 9978647
Email: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Dukelská 2265, Boskovice, Boskovice 68001
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.blansko.charita.cz Název: Centrum "PRO" Boskovice
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu, pomoc a podporu matkám s dětmi a těhotným ženám v nepříznivé soc. situaci.

Místa poskytování služby


Zpět