Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Zpět
Telefon: 518321497 Identifikátor 5368372
Email: dmt.hodonin@hodonin.charita.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • tř. Dukelských hrdinů 1715, Hodonín, Hodonín 69501
  • nám. 17. listopadu 3870, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.hodonin.charita.cz Název: Domov pro matky s dětmi Hodonín
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Poskytované činnosti:
pomoc při zajištění stravy -vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti
ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
základní sociální poradenství

Místa poskytování služby


Zpět