Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Zpět
Telefon: 603992385 Identifikátor 4344823
Email: dmt.znojmo@znojmo.charita.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Mašovická 3061, Znojmo, Znojmo 66902
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.znojmo.charita.cz Název: Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

- vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí.
- motivujeme uživatele k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči dětí, vedení domácnosti, hospodaření s financemi
- motivujeme k vzdělání a hledání zaměstnání

Místa poskytování služby


Zpět