Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Zpět
Telefon: 518321629 Identifikátor 1747232
Email: bydleni@psychocentrumdomecek.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Skácelova 2711, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.psychocentrumdomecek.cz Název: Azylový dům
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Posláním azylového domu je prostřednictvím pobytové služby umožnit mužům bez přístřeší aktivně řešit vlastní nepříznivou situaci a pomáhat jim snižovat jejich závislost na systému sociální pomoci.

Místa poskytování služby


Zpět