Na počátku, o. p. s.

Zpět
Telefon: 548 221 405 Identifikátor 2291415
Email: info@napocatku.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • Soběšická 560, Husovice, Brno 61400
Poskytovaná od: 01. 01. 2017
Web: www.napocatku.cz Název: Byty Na počátku
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Posláním služby je nabídnutí pomoci spojené s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem, s cílem posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti.

Místa poskytování služby


Zpět