Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Zpět
Telefon: 517331470 Identifikátor 7057894
Email: azylopatovice@centrum.cz Druh služby: Azylové domy
Adresa:
  • 92, Opatovice, Vyškov 68201
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.css.vys.cz Název: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni
Charakteristika: Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení, pokud tuto situaci nelze řešit s využitím terénních sociálních služeb a návazných běžných veřejně dostupných služeb.

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.

Místa poskytování služby


Zpět