Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 777 916 258 Identifikátor 5771621
Email: prechodovebyty@podaneruce.cz Druh služby: Chráněné bydlení
Adresa:
  • Bayerova 575, Veveří, Brno 60200
  • Merhautova 1010, Černá Pole, Brno 61300
Poskytovaná od: 01. 09. 2012
Web: www.podaneruce.cz Název: Přechodové byty v Brně
Charakteristika: Služba chráněného bydlení zajišťuje pobyt osobám se zdravotním postižením a je poskytována v domácnostech, které se svou podobou přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě. Cílem služby je podpora v samostatnosti a dovedností např. při oblékání, umývání, přípravy jídla, chodu domácnosti, využívání běžných veřejných služeb aj.

Služba je určena lidem s duševním onemocněním (specificky s diagnózou závislosti primárně na nelegálních drogách), kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím a mají zájem aktivně řešit svoji situaci. Služba je poskytována ve 2 bytech 1 + 1 v běžné bytové zástavbě.

Místa poskytování služby


Zpět