Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Zpět
Telefon: 541421917 Identifikátor 6080385
Email: mazurova@cssbrno.cz Druh služby: Denní stacionáře
Adresa:
  • Ostrá 2898, Žabovřesky, Brno 61600
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.css.brno.cz Název: Denní stacionář - Domino
Charakteristika: Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Snažíme se o všestranný rozvoj uživatelů, jak po stránce rozumové, tak tělesné a to v rámci jejich individuálních schopností a možností. Usilujeme o co nejvyšší míru samostatnosti uživatele, o smysluplné využití času a poskytujeme podporu při jejich začlenění do běžného společenského života.

Místa poskytování služby


Zpět