Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Zpět
Telefon: 541421917 Identifikátor 5642560
Email: mazurova@cssbrno.cz Druh služby: Denní stacionáře
Adresa:
  • Schodová 1292, Černá Pole, Brno 60200
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.css.brno.cz Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením- Gaudium
Charakteristika: Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Zkvalitňujeme život osob s mentálním postižením a zároveň se snažíme o jejich začlenění do široké společnosti, aby mohli vést plnohodnotný, radostný život.Vycházíme z individuálních přání a potřeb našich uživatelů s přihlédnutím k nejnovějším speciálně pedagogickým i psychologickým poznatkům.

Místa poskytování služby


Zpět