Diecézní charita Brno - Služby Brno

Zpět
Telefon: 544423044 Identifikátor 3942745
Email: karel.weishaupel@brno.charita.cz Druh služby: Denní stacionáře
Adresa:
  • Strnadova 2414, Líšeň, Brno 62800
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.brno.charita.cz Název: EFFETA denní stacionář Brno
Charakteristika: Denní stacionáře jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc či podporu z důvodu jejich věku (např. osobám s demencí), zdravotního postižení či duševního onemocnění. Denní stacionáře umožňují těmto lidem žít svůj život v přirozeném rytmu týdne složeném z pracovních a volných dní a trávit tak obvyklý čas mimo domov ve společnosti svých vrstevníků. Pečujícím osobám je umožněno žít v přirozeném rytmu týdne, chodit do práce, zajistit si potřebné záležitosti apod.

Služba poskytuje dospělým lidem s lehkým až těžkým mentálním a kombinovaným postižením možnost se aktivně zapojovat do denních aktivit. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti klientů, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování klientů do běžné společnosti.

Místa poskytování služby


Zpět