Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 541 227 704 Identifikátor 8046482
Email: terapie.jmk@podaneruce.cz Druh služby: Kontaktní centra
Adresa:
  • Hilleho 1842, Černá Pole, Brno 60200
  • Fügnerova 916, Blansko, Blansko 67801
  • náměstí Čsl. armády 1, Vyškov-Město, Vyškov 68201
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Název: Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji
Charakteristika: Kontaktní centra jsou služby poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám, které jsou závislé nebo ohroženy závislostí na návykových látkách. Cílem služby je zajistit snižování potencionálních hrozeb spojených se závislostmi na návykových látkách, hracích automatech apod.

Služba je určena pro ambulantní léčbu klientů, kteří se potýkají s drogovou závislostí a alkoholismem.Klienti substitučního programu patří mezi těžké uživatele heroinu, prioritním cílem programu je začlenit tyto uživatele do substituční léčby, která jednoznačně snižuje zdravotní i sociální rizika.

Místa poskytování služby


Zpět