Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 777 916 270 Identifikátor 5807132
Email: kcentrum.zn@podaneruce.cz Druh služby: Kontaktní centra
Adresa:
  • Horní Česká 236, Znojmo, Znojmo 66902
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Název: Kontaktní centrum ve Znojmě
Charakteristika: Kontaktní centra jsou služby poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám, které jsou závislé nebo ohroženy závislostí na návykových látkách. Cílem služby je zajistit snižování potencionálních hrozeb spojených se závislostmi na návykových látkách, hracích automatech apod.

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým v ORP Znojmo. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek a na podporu motivace ke změně životního stylu.

Místa poskytování služby


Zpět