Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 543 249 343 Identifikátor 7562257
Email: kcentrum.br@podaneruce.cz Druh služby: Kontaktní centra
Adresa:
  • Vídeňská 225, Štýřice, Brno 63900
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Název: Kontaktní centrum v Brně
Charakteristika: Kontaktní centra jsou služby poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám, které jsou závislé nebo ohroženy závislostí na návykových látkách. Cílem služby je zajistit snižování potencionálních hrozeb spojených se závislostmi na návykových látkách, hracích automatech apod.

Služba poskytuje kontaktní a poradenské služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým ve městě Brně. Je primárně zaměřena na minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů spojených s užíváním návykových látek a na podporu motivace ke změně životního stylu.

Místa poskytování služby


Zpět