Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Zpět
Telefon: 518340472 Identifikátor 7594915
Email: dc.hodonin@hodonin.charita.cz Druh služby: Nízkoprahová denní centra
Adresa:
  • Sv. Čecha 3106, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.hodonin.charita.cz Název: Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Charakteristika: Služba je pro lidi, kteří se z důvodu ztráty bydlení dostali do obtížné situace, se kterou si neví rady. Cílem služby je zachycení těchto lidí, a zároveň podpora ke změně způsobu života. Služba zároveň zajišťuje ochranu společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů (např. bezdomovectví, drogová závislost aj.).

Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální službou dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší. Účelem denního centra je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé sociální sit

Místa poskytování služby


Zpět