Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 777 916 283 Identifikátor 4202404
Email: nzdm.brno@podaneruce.cz Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Václavská 31, Staré Brno, Brno 60300
  • Václavská 225, Staré Brno, Brno 60300
  • Palackého třída 195, Královo Pole, Brno 61200
Poskytovaná od: 01. 01. 2015
Web: www.podaneruce.cz Název: NZDM v Brně
Charakteristika: Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Služba nabízí podporu a odbornou pomoc dospívajícím lidem z Brna v obtížných životních situacích. Zaměřuje se na jejich sociální začlenění, zmírnění negativních dopadů rizikového chování a poskytnutí pomoci při zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

Místa poskytování služby


Zpět