IQ Roma servis, z.s.

Zpět
Telefon: 730 894 675 Identifikátor 8326775
Email: hana.vavrova@iqrs.cz Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Vranovská 846, Husovice, Brno 61400
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.iqrs.cz Název: PRO MLADÉ
Charakteristika: Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6-26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti (kroužky, doučování, volnočasové aktivity, workshopy, výlety, prevence, poraden.).

Místa poskytování služby


Zpět