Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Zpět
Telefon: 733741732 Identifikátor 9054343
Email: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Komenského 322, Adamov, Adamov 67904
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.blansko.charita.cz Název: Zlatá zastávka Adamov
Charakteristika: Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Řešíme problémy s vrstevníky, komplikované vztahy v rodině, problémy v partnerských vztazích..
Poskytujeme dětem a mladým lidem zázemí a pomoc, zprostředkováváme jim sociální poradenství a kontakty na další odborníky. Zároveň se snažíme jejich nežádoucímu a problémovému chování předcházet.

Místa poskytování služby


Zpět