Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Zpět
Telefon: 518341003 Identifikátor 2562069
Email: p-centrum@hodonin.charita.cz Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Horní Valy 3655, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.hodonin.charita.cz Název: Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín
Charakteristika: Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Co nabízíme:
krizová intervence v základním rozsahu
základní poradenství
situační intervence
pomoc při prosazování práv a zájmů
výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
podpora a vytváření pracovních návyků a dovedností
programy primární prevence
zábavné programy
volnočasové dílny

Místa poskytování služby


Zpět