Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Zpět
Telefon: 739 389 274 Identifikátor 7023613
Email: coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Břízová 254, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201
  • Břízová 254, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201
Poskytovaná od: 01. 01. 2016
Web: www.znojmo.charita.cz Název: Klub Coolna Moravský Krumlov
Charakteristika: Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Klienti přicházejí zpravidla za nabídkou volnočasových aktivit, nebo za svými vrstevníky. Po navázání důvěry s pracovníky vzniká možnost úspěšně intervenovat - mluvit spolu o osobních problémech, trápeních, potřebách a poskytovat tak dohodnuté služby či pozitivně ovlivňovat jejich chování.

Místa poskytování služby


Zpět