Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 545 247 542 Identifikátor 3446496
Email: vezeni@podaneruce.cz Druh služby: Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Špitálka 91, Trnitá, Brno 60200
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Název: Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu
Charakteristika: Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Služba poskytuje sociální, poradenskou a terapeutickou podporu uživatelům návykových látek ve vězení a v následné péči. Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit a předcházet tak recidivám kriminálního chování.

Místa poskytování služby


Zpět