Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 773 770 885 Identifikátor 4456494
Email: poradenskecentrum@podaneruce.cz Druh služby: Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Vídeňská 225, Štýřice, Brno 63900
Poskytovaná od: 01. 08. 2008
Web: www.podaneruce.cz Název: Poradenské centrum v Brně
Charakteristika: Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Služba nabízí komplexní pomoc pro lidi, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a/nebo svým duševním onemocněním a spolupracuje s nimi na zlepšení jejich sociální situace, vztahů s blízkými i širším okolím. Cílem je co nejširší zapojení klientů do společnosti.

Místa poskytování služby


Zpět