Společnost Podané ruce o.p.s.

Zpět
Telefon: 777 916 260 Identifikátor 7235009
Email: vorisek@podaneruce.cz Druh služby: Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Hapalova 1490, Řečkovice, Brno 62100
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.podaneruce.cz Název: Centrum poradenství v Brně
Charakteristika: Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Posláním poradny je poskytovat odborné a komplexní poradenství lidem, kteří se dostali do přímého ohrožení drogami i jinými společensky nežádoucími jevy a lidem jim blízkým. Posláním služby je i předcházení výše uvedeným problémům, tedy prevence rizikových forem chování.

Místa poskytování služby


Zpět