Persefona, z.s.

Zpět
Telefon: 734 749 362 Identifikátor 1569072
Email: persefona@persefona.cz Druh služby: Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Gorkého 66, Veveří, Brno 60200
Poskytovaná od: 01. 03. 2007
Web: www.persefona.cz Název: Persefona z.s.
Charakteristika: Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Persefona poskytuje komplexní odbornou pomoc a podporu lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám majícím problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích, formou právního, psychologického a sociálního poradenství, s návaznou spoluprací na ostatní instituce.

Místa poskytování služby


Zpět