Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Zpět
Telefon: 972633578 Identifikátor 2033004
Email: poradna.hodonin@hodonin.charita.cz Druh služby: Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Polní 1444, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna 68401
  • Wilsonova 4242, Hodonín, Hodonín 69501
  • Wilsonova 4441, Hodonín, Hodonín 69501
  • Zahradní 886, Bučovice, Bučovice 68501
Poskytovaná od: 01. 01. 2007
Web: www.hodonin.charita.cz Název: Charitní sociálně právní poradna
Charakteristika: Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


poskytuje poradenství v oblastech:
§ Soci. dávek a služeb
§ Soc. pojištění (důchodové a nemocenské)
§ Pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti
§ Bydlení a hospodaření
§ Rodiny a mezilidských vztahů
§ Finanční: dluhů, exekucí a oddlužení
§ Ochrany spotřebitele
§ Krizových situací

Místa poskytování služby


Zpět