Domov pro mne, z.s.

Zpět
Telefon: 734346720 Identifikátor 4085177
Email: osobniasistence@domovpromne.cz Druh služby: Osobní asistence
Adresa:
  • Kounicova 299, Veveří, Brno 60200
Poskytovaná od: 18. 05. 2007
Web: www.domovpromne.cz Název: Osobní asistence
Charakteristika: Osobní asistence je terénní sociální služba, určená pro lidi, kteří z důvodu věku či zdravotního postižení potřebují pomoc např. s mytím a koupáním, oblékáním, přemísťováním, pohybem, zajištěním chodu domácnosti aj. Osobní asistence podporuje život v doma, pomáhá pečujícím osobám (rodina, blízké osoby). Cílem osobní asistence je umožnit využívání běžně dostupných veřejných služeb a zůstat doma mezi blízkými ve svém okolí.

Osobní asistence je poskytována zájemcům z Brna a přilehlého okolí do 20 km bez věkového omezení a to osobám se zdravotním postižením i s poruchou autistického spektra a seniorům. Služba je časově flexibilní, je možno ji sjednat pravidelně nebo měnit s týdenním předstihem.

Místa poskytování služby


Zpět