Slovo úvodem

Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana

Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje byl vytvořen pro širokou veřejnost jako moderní on line nástroj zvyšující dostupnost informací o možnostech využívání sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Tato webová aplikace, která je součástí Krajského informačního systému sociálních služeb, nabízí celou řadu způsobů vyhledání vhodné sociální služby pro občany, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a potřebuji pomoc profesionálních poskytovatelů sociálních služeb. Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje jistě ocení také zástupci poskytovatelů sociálních služeb při poskytování základního poradenství, zástupci obcí, poskytující občanům informace o dostupnosti sociálních služeb, ale i další skupiny uživatelů.

Věřím, že se Vám v podobě Elektronického katalogu sociálních služeb dostává možnosti rychlého a uživatelsky přívětivého sdílení aktuálních informací o nabídce sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Mgr. Marek Šlapal, Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální oblast

Více       Práce s katalogem