Elektronický katalog sociálních služeb

Společnost Podané ruce o.p.s.

Telefon:
777 916 258
Identifikátor:
5771621
Email:
prechodovebyty@podaneruce.cz
Druh služby:
Chráněné bydlení
Adresa:
  • Bayerova 575/5, Veveří, Brno 60200
  • Merhautova 1010/140, Černá Pole, Brno 61300
Poskytovaná od:
01. 09. 2012
Název:
Přechodové byty v Brně
Charakteristika:
Služba chráněného bydlení zajišťuje pobyt osobám se zdravotním postižením a je poskytována v domácnostech, které se svou podobou přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě. Cílem služby je podpora v samostatnosti a dovedností např. při oblékání, umývání, přípravy jídla, chodu domácnosti, využívání běžných veřejných služeb aj.

Služba je určena lidem s duševním onemocněním (specificky s diagnózou závislosti primárně na nelegálních drogách), kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím a mají zájem aktivně řešit svoji situaci. Služba je poskytována ve 2 bytech 1 + 1 v běžné bytové zástavbě.

Místa poskytování služby


Zpět