Elektronický katalog sociálních služeb

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Telefon:
519419848
Identifikátor:
3983313
Email:
reditel@betlem.org
Druh služby:
Chráněné bydlení
Adresa:
  • Brumovice 438, Brumovice, Brumovice 69111
Poskytovaná od:
01. 06. 2015
Název:
Chráněné bydlení Mirandie
Charakteristika:
Služba chráněného bydlení zajišťuje pobyt osobám se zdravotním postižením a je poskytována v domácnostech, které se svou podobou přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě. Cílem služby je podpora v samostatnosti a dovedností např. při oblékání, umývání, přípravy jídla, chodu domácnosti, využívání běžných veřejných služeb aj.

Dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením umožňujeme bydlet ve dvou samostatných domácnostech zapojených do přirozeného prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a ke každému přistupujeme s ohledem na jeho osobnost a individuální potřeby.

Místa poskytování služby


Zpět