Elektronický katalog sociálních služeb

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM

Telefon:
519419848
Identifikátor:
2162414
Email:
reditel@betlem.org
Druh služby:
Chráněné bydlení
Adresa:
  • Brumovice 396, Brumovice, Brumovice 69111
Poskytovaná od:
01. 01. 2017
Název:
Chráněné bydlení Arkénie
Charakteristika:
Služba chráněného bydlení zajišťuje pobyt osobám se zdravotním postižením a je poskytována v domácnostech, které se svou podobou přibližují bydlení běžné společnosti, tj. v domech či bytech v běžné zástavbě. Cílem služby je podpora v samostatnosti a dovedností např. při oblékání, umývání, přípravy jídla, chodu domácnosti, využívání běžných veřejných služeb aj.

Dospělým lidem s mentálním postižením umožňujeme bydlet v malé domácnosti v přirozeném prostředí obce. Pomáháme jim rozvíjet schopnosti, používat dovednosti a naplňovat představy. Při poskytování služby spolupracujeme s jejich rodinami, přáteli, místní komunitou a odborníky.

Místa poskytování služby


Zpět