Elektronický katalog sociálních služeb

Habrovanský zámek, příspěvková organizace

Telefon:
517305111
Identifikátor:
8531900
Email:
spacil@habrovanskyzamek.cz
Druh služby:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
  • Habrovany 1, Habrovany, Habrovany 68301
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Charakteristika:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují služby osobám, které jsou z důvodu zdravotního postižení odkázáni na pomoci jiné osoby. Služba je poskytována nepřetržitě i o víkendech a svátcích.

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytová sociální služba, která umožňuje dospělým osobám s tělesným postižením vyžadujícím takovou pravidelnou péči jiné osoby, kterou není možné zajistit v jejich domácím prostředí, žít v prostředí uzpůsobeném jejich potřebám. (důsledkem nemoci, úrazu...)

Místa poskytování služby


Zpět