Elektronický katalog sociálních služeb

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Telefon:
541421917
Identifikátor:
2728236
Email:
mazurova@cssbrno.cz
Druh služby:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Adresa:
  • Neumannova 251/11, Pisárky, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Nojmánek
Charakteristika:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují služby osobám, které jsou z důvodu zdravotního postižení odkázáni na pomoci jiné osoby. Služba je poskytována nepřetržitě i o víkendech a svátcích.

Domov se snaží umožnit prožití důstojného a plnohodnotného způsobu života uživatelů s důrazem na využívání přirozených vztahových vazeb, udržení a rozvíjení vztahů s rodinami a přáteli, a to prostřednictvím skupinové či individuální podpory, při respektování individuality každého uživatele.

Místa poskytování služby


Zpět