Elektronický katalog sociálních služeb

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Telefon:
732 930 818
Identifikátor:
1899371
Email:
dpdfoltynova@volny.cz
Druh služby:
Domovy pro seniory
Adresa:
  • Foltýnova 1008/21, Bystrc, Brno 63500
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace
Charakteristika:
Domovy pro seniory jsou určeny lidem, kteří z důvodu věku potřebují vysokou mírou podpory a pomoci jiné osoby, a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb. Služba je poskytována nepřetržitě i o víkendech a svátcích.

Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice a přiměřené soběstačnosti.

Místa poskytování služby


Zpět