Elektronický katalog sociálních služeb

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Telefon:
603 168 299
Identifikátor:
2591643
Email:
reditel@domovjevisovice.cz
Druh služby:
Domovy pro seniory
Adresa:
  • Jevišovice 104, Jevišovice, Jevišovice 67153
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
Charakteristika:
Domovy pro seniory jsou určeny lidem, kteří z důvodu věku potřebují vysokou mírou podpory a pomoci jiné osoby, a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb. Služba je poskytována nepřetržitě i o víkendech a svátcích.

Služba je určena osobám, které dosáhly věku 60 let. Hlavním cílem je zajistit klientovi důstojné a bezpečné prožití života ve stáří. Dále podpořit klienta v soběstačnosti (v oblasti hybnosti, stravování, orientace, atd.) a v oblasti zachování rozumových, smyslových a motorických dovedností.

Místa poskytování služby


Zpět