Elektronický katalog sociálních služeb

Domov na Jarošce, příspěvková organizace

Telefon:
518306901
Identifikátor:
3027749
Email:
reditel@domovjaroska.cz
Druh služby:
Domovy se zvláštním režimem
Adresa:
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Charakteristika:
Domovy se zvláštním režimem jsou určeny osobám, které potřebují podporu a pomoc z důvodu duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách či onemocnění stařeckou, Alzheimerovou a jinou demencí a již nemohou zůstat doma za pomoci svých blízkých či jiných dostupných služeb. Služba je poskytována nepřetržitě.

Domov poskytuje celoroční pobytovou soc. službu osobám s chronickým duševním onemocněním (schizofrenie, alkoholová demence...) starším 40. let, kteří se nachází v nepříznivé soc. situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Hlavními zásadami jsou individ. přístup, respekt osobnosti a profesionální přístup.

Místa poskytování služby


Zpět