Elektronický katalog sociálních služeb

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Telefon:
518340472
Identifikátor:
7594915
Email:
dc.hodonin@hodonin.charita.cz
Druh služby:
Nízkoprahová denní centra
Adresa:
  • Sv. Čecha 3106/4a, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Charakteristika:
Služba je pro lidi, kteří se z důvodu ztráty bydlení dostali do obtížné situace, se kterou si neví rady. Cílem služby je zachycení těchto lidí, a zároveň podpora ke změně způsobu života. Služba zároveň zajišťuje ochranu společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů (např. bezdomovectví, drogová závislost aj.).

Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální službou dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám bez přístřeší. Účelem denního centra je poskytnout základní sociální pomoc a služby lidem v nepříznivé sociální sit

Místa poskytování služby


Zpět