Elektronický katalog sociálních služeb

Společnost Podané ruce o.p.s.

Telefon:
777 916 283
Identifikátor:
2474603
Email:
nzdm.blansko@podaneruce.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Sadová 149/2, Blansko, Blansko 67801
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
NZDM v Blansku
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Služba nabízí podporu a odbornou pomoc dospívajícím lidem z Blanska a přilehlých obcí v obtížných životních situacích. Zaměřuje se na jejich sociální začlenění, zmírnění negativních dopadů rizikového chování a poskytnutí pomoci při zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

Místa poskytování služby


Zpět