Elektronický katalog sociálních služeb

Společnost Podané ruce o.p.s.

Telefon:
777 916 283
Identifikátor:
4202404
Email:
nzdm.brno@podaneruce.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Václavská 31/15, Staré Brno, Brno 60300
  • Václavská 225/13, Staré Brno, Brno 60300
  • Palackého třída 195/33, Královo Pole, Brno 61200
Poskytovaná od:
01. 01. 2015
Název:
NZDM v Brně
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Služba nabízí podporu a odbornou pomoc dospívajícím lidem z Brna v obtížných životních situacích. Zaměřuje se na jejich sociální začlenění, zmírnění negativních dopadů rizikového chování a poskytnutí pomoci při zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.

Místa poskytování služby


Zpět