Elektronický katalog sociálních služeb

IQ Roma servis, z.s.

Telefon:
731 152 877
Identifikátor:
8326775
Email:
katerina.justychova@iqrs.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Vranovská 846/45, Husovice, Brno 61400
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
PRO MLADÉ
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Služba podporuje sociálně znevýhodněnou romskou mládež ve věku 6-26 let v Brně v jejich vzdělávací a profesní kariéře, v aktivním a smysluplném trávení volného času a ve snaze o plnohodnotné zapojení se do společnosti (kroužky, doučování, volnočasové aktivity, workshopy, výlety, prevence, poraden.).

Místa poskytování služby


Zpět