Elektronický katalog sociálních služeb

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Blansko

Telefon:
733741732
Identifikátor:
9054343
Email:
z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Komenského 322/6, Adamov, Adamov 67904
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Zlatá zastávka Adamov
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Řešíme problémy s vrstevníky, komplikované vztahy v rodině, problémy v partnerských vztazích..
Poskytujeme dětem a mladým lidem zázemí a pomoc, zprostředkováváme jim sociální poradenství a kontakty na další odborníky. Zároveň se snažíme jejich nežádoucímu a problémovému chování předcházet.

Místa poskytování služby


Zpět