Elektronický katalog sociálních služeb

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín

Telefon:
518341003
Identifikátor:
2562069
Email:
p-centrum@hodonin.charita.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Horní Valy 3655/2, Hodonín, Hodonín 69501
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Nízkoprahový klub Pohoda Hodonín
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Co nabízíme:
krizová intervence v základním rozsahu
základní poradenství
situační intervence
pomoc při prosazování práv a zájmů
výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
podpora a vytváření pracovních návyků a dovedností
programy primární prevence
zábavné programy
volnočasové dílny

Místa poskytování služby


Zpět