Elektronický katalog sociálních služeb

Armáda spásy v České republice, z.s.

Telefon:
737215425
Identifikátor:
8223337
Email:
ivana.kudelova@armadaspasy.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Staňkova 354/4, Ponava, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 1992
Název:
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Staňkova, Nízkoprahová centra pro děti a mládež
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Nízkoprahová centra Armády spásy, pomáhají dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, která se pohybuje v Brně. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (nefunkční vztahy v rodině či s vrstevníky, nevhodné řešení konfliktních situací, rizikové chování, nízká motivace ke vzdělání, nemožnost se realizovat aj.). Poskytujeme uživatelům informace, podporu, pomoc a předcházíme tak sociálnímu vyloučení.

Místa poskytování služby


Zpět