Elektronický katalog sociálních služeb

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo

Telefon:
739 389 274
Identifikátor:
7023613
Email:
coolna.mkrumlov@znojmo.charita.cz
Druh služby:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Adresa:
  • Břízová 254, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201
  • Břízová 254, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov 67201
Poskytovaná od:
01. 01. 2016
Název:
Klub Coolna Moravský Krumlov
Charakteristika:
Služba je určená dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří jsou v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoci. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určená např. pro ty, kteří mohou být v kontaktu s užíváním návykových i nenávykových látek, jsou z vyloučených lokalit, jsou obětí šikany aj.

Klienti přicházejí zpravidla za nabídkou volnočasových aktivit, nebo za svými vrstevníky. Po navázání důvěry s pracovníky vzniká možnost úspěšně intervenovat - mluvit spolu o osobních problémech, trápeních, potřebách a poskytovat tak dohodnuté služby či pozitivně ovlivňovat jejich chování.

Místa poskytování služby


Zpět