Elektronický katalog sociálních služeb

Společnost Podané ruce o.p.s.

Telefon:
545 247 542
Identifikátor:
3446496
Email:
vezeni@podaneruce.cz
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Novobranská 526/14, Brno-město, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 01. 2007
Název:
Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Služba poskytuje sociální, poradenskou a terapeutickou podporu uživatelům návykových látek ve vězení a v následné péči. Cílem služby je dosáhnout pozitivních změn, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených komunit a předcházet tak recidivám kriminálního chování.

Místa poskytování služby


Zpět