Elektronický katalog sociálních služeb

Společnost Podané ruce o.p.s.

Telefon:
773 770 885
Identifikátor:
4456494
Email:
poradenskecentrum@podaneruce.cz
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Vídeňská 225/3, Štýřice, Brno 63900
Poskytovaná od:
01. 08. 2008
Název:
Poradenské centrum v Brně
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Služba nabízí komplexní pomoc pro lidi, kteří se dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek a/nebo svým duševním onemocněním a spolupracuje s nimi na zlepšení jejich sociální situace, vztahů s blízkými i širším okolím. Cílem je co nejširší zapojení klientů do společnosti.

Místa poskytování služby


Zpět