Elektronický katalog sociálních služeb

Společnost Podané ruce o.p.s.

Telefon:
608 284 995
Identifikátor:
9775494
Email:
tcbratislavska@podaneruce.cz
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Bratislavská 250/69, Zábrdovice, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 10. 2013
Název:
Terapeutické centrum na Bratislavské
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Služba pracuje s klienty z vyloučených lokalit, především z řad romské minority. Substituční léčba je cílena na uživatele opiátových drog, kteří tyto drogy již brát nechtějí a zároveň nechtějí nebo nemohou abstinovat.. Ambulantní léčba je určena lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek.

Místa poskytování služby


Zpět