Elektronický katalog sociálních služeb

Persefona, z.s.

Telefon:
734 749 362
Identifikátor:
1569072
Email:
persefona@persefona.cz
Druh služby:
Odborné sociální poradenství
Adresa:
  • Gorkého 66/17, Veveří, Brno 60200
Poskytovaná od:
01. 03. 2007
Název:
Persefona z.s.
Charakteristika:
Služba odborného sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich situace a umí nepříznivou situaci odborně řešit.


Persefona poskytuje komplexní odbornou pomoc a podporu lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám majícím problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích, formou právního, psychologického a sociálního poradenství, s návaznou spoluprací na ostatní instituce.

Místa poskytování služby


Zpět